พันธกิจ

บริษัท เดอะ ลัคกี้ เทรด จำกัด

  • คัดสรรวัตถุดิบและสารสกัดใหม่ๆ ที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมให้แก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
  • คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่ เพื่อความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
  • นำเสนอนวัตกรรมความงามที่ดีที่สุด ทั้งในด้านของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้บริโภค ด้วยความเคารพในความแตกต่างหลากหลาย
  • มุ่งส่งเสริมงานค้นคว้าและวิจัยด้านสารสกัดจากธรรมชาติของนักวิจัยไทย
  • เพิ่มศักยภาพในการผลิต ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
  • พัฒนาทีมงานและบุคลากรอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมให้อยู่ในบรรยากาศการทำงานที่เปี่ยมสุขเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการที่ดีเลิศ มีความเสมอภาค ซื่อสัตย์และจริงใจ พร้อมให้บริการดุจญาติมิตร
  • มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ทั้งในและต่างประเทศ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart